Annotaties AR 2019-0745

J.P.M. van Zijl | 10-10-2019

Nog een reden waarom de Hoge Raad niet moet besluiten dat een werkgever gehouden kan zijn de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen!

In de praktijk kampen veel werkgevers met de vraag of aan de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer een transitievergoeding verschuldigd is als de werkgever de werknemer (met name bij of na het einde van de wachttijd) aangepaste werkzaamheden aanbiedt. Ik zal hieronder bespreken wanneer dit naar mijn mening het geval...

Archief