Annotaties AR 2017-0827

G.W. van der Voet | 15-08-2017
Gerdien_vd_voet_80x110

Annotatie bij HR 30 juni 2017 (Lunet Zorg/De Biezenrijt c.s.): De Hoge Raad oordeelt in de geest van de wet ten aanzien van de regeling inzake de vergoeding van de kosten van door de cliëntenraad gestarte rechtsgedingen

1 Inleiding

In vervolg op de beschikking van de Hoge Raad van 16 december 2016 in de zaak Lunet Zorg/De Biezenrijt c.s. (ECLI:NL:HR:2016:2890, AR 2016-1445), deed de Hoge Raad op 30 juni 2017 einduitspraak in het geschil met betrekking tot de verplichting tot vergoeding van...

Archief