Naar boven ↑

Wetgeving

Kamerstuk 35335
Ingediend op 14-11-2019

Wet invoering minimumuurloon

Voorstel van wet van het lid Gijs van Dijk houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen