Naar boven ↑

mr. dr. L.C.J. Sprengers

Loe Sprengers is werkzaam bij Sprengers advocaten, gespecialiseerd in (collectief) arbeids –en ambtenarenrecht , medezeggenschapsrecht. Hij is tevens verbonden aan de sectie Arbeidsrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is voorzitter van verschillende geschillencommissies.

Hij is gepromoveerd in 1998 aan de UvA op een proefschrift naar aanleiding van de invoering van de WOR bij de overheid met als subtitel: Op weg zijn naar één arbeidsrecht voor ambtenaren en werknemers?