Naar boven ↑

Nieuwsbericht

FNV

26 juni 2020

FedEx schendt afspraak met vakbonden over communicatie naar de achterban

FedEx heeft zich helaas gedragen als een onbetrouwbare partij in de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Waar wij op 18 juni een afspraak hadden over een principeakkoord, en er op vertrouwensbasis aanvullende mondelinge afspraken zijn gemaakt, blijkt een week later dat dit vertrouwen door FedEx is geschonden.

De formele afhandeling rondom het principeakkoord moet nog steeds plaatsvinden. Dit betekent dat de gemaakte afspraken op schrift dienen te worden gezet en pas als alle partijen akkoord gaan met de tekst, dan wordt deze door alle partijen ondertekend en is er sprake van een principeakkoord of onderhandelaarsakkoord.