Naar boven ↑

Welkom op de vernieuwde AR Updates. Een nieuw design met verbeterde zoek- en filtermogelijkheden voor een optimale gebruikservaring!

AR Updates is voor iedere jurist dé manier om op de hoogte te blijven op het gebied van het arbeidsrecht en aanverwante onderwerpen uit het socialezekerheidsrecht. AR Updates informeert, structureert en biedt verdieping van/in alle arbeidsrechtelijke informatie.

25.540 resultaten

Wetgeving

15 oktober 2020

Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid en wijziging NOW 1.0 en NOW 2.0

Regeling van de minister van SZW van 5 oktober 2020 tot vaststelling van de derde, vierde en vijfde tranche van een tijdelijke subsidieregeling tot tegemoetkoming in de loonkosten teneinde de werkgelegenheid onder buitengewone omstandigheden te behouden en voorbereidingen op de nieuwe economische situatie te laten plaatsvinden (Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid). Deze regeling treedt in werking met ingang 10 oktober 2020. Deze regeling vervalt met ingang van 1 september 2023. In afwijking van het tweede lid blijft deze regeling, zoals die luidde op de dag voorafgaand aan de datum met ingang waarvan deze regeling vervalt, van toepassing op de afwikkeling van de subsidieaanvragen op grond van deze regeling. In afwijking van het tweede lid blijven de verplichtingen voor werkgevers aan wie op grond van deze regeling subsidie is verleend, op grond van artikel 12, eerste lid, onderdelen f en j, gelden na 1 september 2023 gedurende de in die onderdelen genoemde periode. In afwijking van het tweede lid blijft artikel 7, achtste lid, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan de dag waarop deze regeling vervalt, van toepassing op openbaarmakingen van het subsidiedossier na de dag waarop deze regeling vervalt. Brief van de minister van SZW van 30 september 2020 en regeling van de minister van SZW van 25 september tot wijziging van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid en van de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid in verband met het bieden van een herstelmogelijkheid voor het aanvragen van subsidie op het niveau van een werkmaatschappij en enkele andere wijzigingen. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.
overige ontwikkelingen, 15 oktober 2020