Naar boven ↑
32.782 resultaten

Rechtspraak

AR 2009-0575

Werknemer is in dienst getreden van werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd welke eindigde op 17 juli 2009. Op 22 januari 2009 heeft werknemer zich ziek gemeld wegens psychische klachten. Vanaf 16 april 2009 heeft de werkgever de loondoorbetaling (ex artikel 7:629 BW) gestaakt, stellende dat werknemer niet meewerkt aan de re-integratie zoals besproken met arbo-arts. Werknemer stelt zich op het standpunt dat hij nooit op de hoogte is gebracht van...
Rechtbank Midden-Nederland, 22-07-2009