Naar boven ↑

Rechtspraak

Werkneemster/Actomat B.V.
Rechtbank Noord-Holland (Locatie Haarlem), 29 januari 2020
ECLI:NL:RBNHO:2020:1770

Rechtsgeldig ontslag op staande voet voor medewerkster tankstation vanwege het kopen van een product in de shop, zonder dat meteen te betalen. Het tankstation is een misbruikgevoelige omgeving waar het van groot belang is dat de regels door werknemers worden nageleefd.

Feiten

Werkneemster is op 25 augustus 2008 bij Actomat B.V. (hierna: Actomat) in dienst getreden. In de arbeidsovereenkomst en Personeelsgids zijn diverse regels voor werknemers opgenomen, waaronder regelingen voor het doen van eigen aankopen in de shop. Op 8 juli 2019 had werkneemster kassadienst toen een klant een paysafecard kwam aanschaffen. Werkneemster maakte een kaart van € 50 aan, terwijl de klant een paysafecard van € 100 wilde. Vervolgens heeft werkneemster de overgebleven paysafecard zelf verzilverd, zonder meteen te betalen en een melding te maken bij collega’s. Op 9 juli 2019 kwam de leidinggevende van werkneemster hier achter. Hoewel de leidinggevende tweemaal aan werkneemster om een verklaring heeft gevraagd, heeft werkneemster steeds verzuimd om aan te geven dat zij zelf een paysafecard heeft aangeschaft. De door werkneemster gebruikte paysafecard is vervolgens, zonder saldo, aan een andere klant verkocht. Na een klacht hierover heeft de leidinggevende voor een derde keer contact opgenomen met werkneemster om opheldering te vragen. Op 10 juli 2019 heeft een gesprek naar aanleiding van dit incident plaatsgevonden en is werkneemster geschorst. Actomat heeft uit het daaropvolgende onderzoek afgeleid dat onregelmatigheden hebben plaatsgevonden tijdens diensten van werkneemster. Werkneemster is in een vervolggesprek door Actomat op staande voet ontslagen. Bij brief van 15 juli 2019 heeft Actomat dit bevestigd. Werkneemster verzoekt de kantonrechter het gegeven ontslag op staande voet te vernietigen, dan wel betaling van een billijke vergoeding en de transitievergoeding.

Oordeel

Voor de beoordeling van de vraag of het door Actomat aan werkneemster gegeven ontslag op staande voet rechtsgeldig is, zijn de aan werkneemster opgegeven redenen zoals vermeld in de brief van 15 juli 2019 maatgevend. Vast staat dat werkneemster zich op 8 juli 2019 niet heeft gehouden aan diverse regelingen uit de Personeelsgids. In diezelfde regelingen is ontslag op staande voet uitdrukkelijk als sanctie opgenomen, hetgeen voor  werkneemster kenbaar was. De kantonrechter vindt de verklaring van werkneemster over de paysafecard ongeloofwaardig. Werkneemster heeft niet transparant gecommuniceerd/gehandeld en heeft tot drie keer toe geen link gelegd tussen een verkochte paysafecard zonder saldo en de door haar gebruikte paysafecard. De verklaring van werkneemster dat het niet tot haar doordrong, volgt de kantonrechter daarom niet.  Werkneemster heeft voorts gesteld dat zij in de hectiek van het werk en vanwege medicijngebruik is vergeten de paysafecard af te rekenen. De kantonrechter heeft bij het bekijken van de beelden geen hectiek geconstateerd en van het medicijngebruik is geen melding gemaakt. De kantonrechter is daarom van oordeel dat werkneemster in strijd met de regels een product voor zichzelf heeft aangeschaft. Met Actomat is de kantonrechter het eens dat het voor een tankstation, een misbruikgevoelige omgeving vanwege de aanwezigheid van contant geld en het veelvuldig verrichten van kassawerkzaamheden, van groot belang is dat de regels door werknemers worden nageleefd. Hiermee hangt samen dat bij overtreding van de regels ontslag op staande voet volgt, temeer nu in de regels de consequentie van ontslag op staande voet uitdrukkelijk wordt genoemd. De kantonrechter is van oordeel dat de gedragingen van werkneemster een dringende reden opleveren. De persoonlijke omstandigheden van werkneemster leiden niet tot een ander oordeel. Het verzoek van werkneemster om vernietiging van het ontslag wordt daarom afgewezen. Daarbij wijst de kantonrechter het verzoek tot betaling van een transitievergoeding eveneens af. Actomat is geen transitievergoeding verschuldigd omdat het handelen van werkneemster als ernstig verwijtbaar moet worden aangemerkt.