J.P.M. van Zijl
Nog een reden waarom de Hoge Raad niet moet besluiten dat een werkgever gehouden kan zijn de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen!
 

App

Vanaf nu in de Apple AppStore de

VAAN-BJu Ontslag App.

Met deze App kunt u op uw telefoon of tablet een aantal verschillende ontslagvergoedingen berekenen. De App maakt het onder meer mogelijk om een Transitievergoeding te berekenen.

Deze App is ontwikkeld door VAAN & Boom Juridische uitgevers.