J.P.M. van Zijl
Wanneer is sprake van de overgang van een deel van een onderneming in verband met de toerekening van WGA-lasten?
 

Nieuwsbericht

BCF | 13 februari 2020 13:17 | Volkskrant

Lonen bedrijfsleven stijgen, arbeidsmarkt wordt krapper

De lonen in het bedrijfsleven stijgen steeds harder. In tien jaar tijd waren de loonstijgingen niet eerder zo hoog, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stijging is te danken aan de toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

De cao-lonen zijn in januari met 3,4 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand het jaar daarvoor. In december was dat nog 2,9 procent. ‘De laatste keer dat de lonen binnen het bedrijfsleven zo sterk stegen was in maart 2009’, zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. Ook de overheidssector noteert een sterke loonstijging in januari van 3,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Alleen gesubsidieerde instellingen blijven achter op deze trend, met een stijging van 2,3 procent.

Door de krapte op de arbeidsmarkt voelen bedrijven de noodzaak personeel aan zich te binden door hogere lonen te bieden. Na een lichte verruiming is de arbeidsmarkt in het laatste kwartaal van 2019 weer krapper geworden. Het CBS noteert drieduizend werklozen minder in het laatste kwartaal van 2019, na een stijging van 14 duizend het kwartaal daarvoor. Ook kwamen er drieduizend openstaande vacatures bij. Nederland heeft nu 316 duizend werklozen en 291 duizend openstaande vacatures.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.