J.P.M. van Zijl
Wanneer is sprake van de overgang van een deel van een onderneming in verband met de toerekening van WGA-lasten?
 

Nieuwsbericht

DB | 07 februari 2020 23:05 | AD

Toch sociaal plan voor werknemers jeugdzorginstelling Juzt

Er ligt een sociaal plan voor de overgebleven werknemers van jeugdzorginstelling Juzt die dit voorjaar ophoudt te bestaan. Na lang onderhandelen hebben de vakbonden en de raad van bestuur van de instelling een akkoord op hoofdlijnen gesloten.

Volgens het voorlopige akkoord, dat de komende twee weken aan de leden wordt voorgelegd, krijgen medewerkers die ontslagen worden een transitievergoeding op basis van de oude regeling. Die pakt met name voor werknemers die al langer voor Juzt werken, gunstiger uit dan de huidige regeling. Ook krijgen medewerkers die boventallig worden verklaard een zogeheten mobiliteitsbudget ter waarde van 4.000 euro om hulp te krijgen bij het vinden van ander werk.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.