J.P.M. van Zijl
Wanneer is sprake van de overgang van een deel van een onderneming in verband met de toerekening van WGA-lasten?
 

Nieuwsbericht

DH | 06 februari 2020 19:29 | CBS

Flexwerkers met leermogelijkheden hebben meer baanzekerheid

Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie die zich op het werk ontwikkelen, hetzij door het volgen van cursussen, hetzij door het verrichten van leerrijk werk, houden vaker hun baan en komen minder vaak zonder werk te zitten. Dat geldt voor alle soorten flexwerk. Dat blijkt uit een analyse van de loopbanen van flexibele werknemers, die het CBS heeft uitgevoerd in samenwerking met Maastricht University. Het onderzoek is een onderdeel van de webpublicatie Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt, die vandaag verschijnt.

Onder baanzekerheid wordt hier verstaan de mate waarin flexwerkers gedurende een langere periode voor dezelfde werkgever werkzaam zijn. Onder werkzekerheid wordt verstaan de mate waarin flexwerkers erin slagen, na eventueel baanverlies, snel ander werk te vinden.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.