J.P.M. van Zijl
Wanneer is sprake van de overgang van een deel van een onderneming in verband met de toerekening van WGA-lasten?
 

Nieuwsbericht

BCF | 27 januari 2020 15:13 | NRC

Grote steden willen vierdaagse lesweek als oplossing lerarentekort

Schoolbesturen in Amsterdam stellen voor om de vijfde lesdag op te vullen met vakken en activiteiten die niet door leraren gegeven hoeven te worden.

Basisscholen moeten de mogelijkheid krijgen om een vierdaagse lesweek in een vijfdaagse schoolweek in te voeren als oplossing voor het lerarentekort. Dat staat in noodplannen voor het basisonderwijs die schoolbesturen in Den Haag en Amsterdam dinsdag aan minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs, ChristenUnie) hebben gestuurd. 

In het conceptnoodplan van Amsterdam staat dat de vijfde lesdag niet komt te vervallen, maar wordt ingevuld door een externe kracht die geen onderwijzer is maar wel vakkennis heeft. De scholen willen dat 20 procent van de lestijd wordt ingevuld door zo’n professional zonder lesbevoegdheid. Zij mogen dan alleen vakken geven die niet tot het kerncurriculum behoren, zoals sport en kunst. 

Scholen stellen voor dat ze zelf kiezen wie zij daarvoor inschakelen, maar dat de medezeggenschapsraad ermee akkoord moet gaan. Basisscholen in Den Haag pleiten voor een soortgelijke oplossing. Ook in Rotterdam willen scholen een deel van de schoolweek kunnen inrichten met verdiepende activiteiten.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.