J.P.M. van Zijl
Wanneer is sprake van de overgang van een deel van een onderneming in verband met de toerekening van WGA-lasten?
 

Nieuwsbericht

BCF | 15 januari 2020 11:11 | Trouw

Langer werken? Werkgevers zien er wel wat in

Ze zien wel wat in langer werken. En de toeslag voor werken in het weekend? Weg ermee, vinden de werkgevers. Tegelijkertijd pleiten ze ook voor gelijke kansen op het werk en meer flexibiliteit voor hun personeel.

Werkgevers harnassen zich tegen de verwachte economische tegenwind. Cao-afspraken kunnen flexibeler, belonen kan individueler en werknemers moeten meer inzetten op hun persoonlijke ontwikkeling, schrijven ze in hun arbeidsvoorwaardennota die dient als leidraad tijdens cao-overleggen. Maar, zeggen ze ook, heb bij het maken van die afspraken ook ­voldoende oog voor de balans tussen werk en privé en voor gelijke behandeling op de werkvloer.

Met de aanstaande brexit, de handelsoorlog tussen China en de VS en milieukwesties als de Pfas- en stikstofcrisis is flexibiliteit uiterst belangrijk, geven werkgeversorganisaties hun leden mee. Tegelijkertijd, zien ze, is er werk zat en lukt het onvoldoende om nieuw personeel aan te trekken. Het is laveren tussen twee extremen, aldus werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB Nederland. “Dat vraagt om een proactieve agenda – en dat maakt waardevol werkgeven belangrijker dan ooit”, schrijven ze dan ook.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.