J.P.M. van Zijl
Wanneer is sprake van de overgang van een deel van een onderneming in verband met de toerekening van WGA-lasten?
 

Nieuwsbericht

DB | 12 januari 2020 20:47 | AD

Nieuwe zorgwet brengt vooral extra rompslomp

Bij de nieuwe Wet zorg en dwang, die 1 januari inging, is het uitgangspunt 'Nee, tenzij'. Dat ‎houdt in dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg voor (verstandelijk) gehandicapten in principe niet mag. Niet in een instelling, maar ook niet in een zorgboerderij.‎

Minder dwang, ten gunste van goede zorg, en zoveel mogelijk vrijheid voor de cliënt. Wie kan daartegen zijn? ‎

De wet vraagt ons op zoek te gaan naar goede zorg die de cliënt écht wil. Dat is mooi. Neem ‎een cliënt die zich verzet tegen zijn medicijngebruik. Zijn zorgverlener ontdekt dat de cliënt ‎het slikken niet fijn vindt. Een andere vorm van medicatie is dan een oplossing. ‎

 

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.