J.P.M. van Zijl
Wanneer is sprake van de overgang van een deel van een onderneming in verband met de toerekening van WGA-lasten?
 

Nieuwsbericht

BCF | 06 januari 2020 14:39 | Trouw

Blinde en dove mensen tellen nu ook mee voor het banenplan

Bijna onopgemerkt is de definitie van ‘arbeidsbeperkt’ gewijzigd. Plots zijn er circa tienduizend extra mensen die kunnen meetellen voor het banenplan.

Het wordt voor dove en blinde mensen makkelijker aan een baan te komen. Dat geldt ook voor middelbaar en hoger opgeleide mensen met bijvoorbeeld autisme of een ernstige psychische aandoening die serieuze begeleiding vergt.

 

Mensen die tot deze groepen behoren, mogen nu bij uitkeringsinstantie UWV vragen of zij alsnog in het zogeheten doelgroepregister kunnen worden opgenomen. Dat betekent dat ze meetellen voor het Banenplan, een afspraak uit 2015 van overheid, werkgevers en vakbonden om uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Werkzoekenden die in dat doelgroepregister staan, zijn aantrekkelijker voor werkgevers, omdat ze meetellen voor die 125.000-banen-opdracht. De werkgever kan ook in aanmerking komen voor subsidie voor het aanpassen van de werkplek en voor de begeleiding door een jobcoach. Ook hoeft een werkgever bij ziekte niet door te betalen bij werknemers uit het doelgroepregister; dat doet de overheid.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.