J.P.M. van Zijl
Wanneer is sprake van de overgang van een deel van een onderneming in verband met de toerekening van WGA-lasten?
 

Nieuwsbericht

DH | 02 januari 2020 20:51 | AD

Pensioenmaatregels minister Koolmees werpen vruchten af: geen verlagingen bij ABP en PME

Pensioenen bij ambtenarenpensioenfonds ABP en PME, het pensioenfonds voor de metalektrosector, blijven dit jaar gelijk. Een paar maanden geleden leken pensioenkortingen onontkoombaar vanwege een zeer lage rente op de financiƫle markten. De rentestijgingen in de laatste twee maanden van 2019 en een maatregel van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakten de situatie weer goed.

Concreet kwam de dekkingsgraad van ABP, een graadmeter voor in hoeverre het fonds aan zijn verplichtingen kan voldoen, boven de kritische ondergrens uit. Het fonds maakte het concrete niveau van de dekkingsgraad nog niet bekend. Dat gebeurt later deze maand na een definitieve berekening. Dan volgt ook formeel het besluit over de pensioenen.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.