Nieuwsbericht

DB | 29 november 2019 20:43 | FVN

VNG werk mee aan cao Participatiewet voor ruim 10.000 mensen

De FNV is verheugd dat de VNG vandaag haar resolutie ‘een vitale lokale samenleving’ uit 2013 heeft aangepast. Daarmee komt de weg vrij voor een cao voor de meest kwetsbare werknemers in Nederland. ‘Wij willen een cao voor werknemers met een arbeidsbeperking, die onder de Participatiewet werken in beschut werk of gedetacheerd zijn bij een andere werkgever. We willen hierover snel met de VNG in gesprek’, zegt FNV-bestuurder Peter Wiechmann.

Alle werknemers hebben recht op fatsoenlijke afspraken over pensioen, loon, verlof en ontwikkelingsmogelijkheden. Op dit moment werken de meesten van de mensen uit deze doelgroep met minimale arbeidsvoorwaarden, niet meer dan wat de wet voorschrijft. De gewraakte resolutie uit 2013 betekende echter een blokkade voor het maken van landelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid voor deze grote groep mensen. ‘Het is dus goed dat dit vandaag eindelijk is aangepast. De FNV vindt wel dat de VNG nu ook moet doorpakken, zodat er nu eindelijk werk wordt gemaakt van een landelijke cao’, aldus Wiechmann.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.