Nieuwsbericht

BCF | 27 november 2019 21:21 | NOS

Kabinet tegen meldplicht discriminatie bij uitzendbureaus

Staatssecretaris Van Ark is niet van plan een meldplicht in te voeren voor discriminerende verzoeken aan uitzendbureaus. De Tweede Kamer had om zo'n meldplicht gevraagd, maar Van Ark schrijft aan de Kamer dat er praktische bezwaren tegen bestaan.

De Kamer en het kabinet beschouwen discriminatie door uitzendbureaus al jaren als een probleem. Er zijn geregeld onderzoeken waaruit blijkt dat bedrijven aan uitzendbureaus vragen om bijvoorbeeld geen Turkse of Marokkaanse Nederlanders aan te dragen voor een bepaalde baan en dat uitzendbureaus daar ook op ingaan. Van Ark heeft daar ook al verschillende maatregelen tegen aangekondigd en ze heeft een wet in voorbereiding om de Inspectie meer bevoegdheden te geven. De uitzendbranche zelf heeft een 'meldcode' ingesteld.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.