Nieuwsbericht

CPMO | 28 juni 2019 09:57 | Trouw

Principes belemmeren cao basisonderwijs

Het was voor iedereen een bittere verrassing: na maanden onderhandelen had er voor de zomervakantie een nieuwe cao voor het basisonderwijs op tafel moeten liggen, maar dat is op het nippertje mislukt. Volgens de PO-Raad, de vereniging van schoolbesturen in het basisonderwijs, zijn de vakbonden op het laatste moment van tafel gegaan omdat ze het niet eens waren op ‘onoverbrugbare punten’. Een pijnlijke uitkomst, nu het water veel scholen aan de lippen staat door het lerarentekort en de hoge werkdruk.

De huidige cao liep officieel tot 1 maart 2019. Dat het de partijen nog steeds niet is gelukt nieuwe afspraken te maken, komt vooral door de slepende onenigheid over de lonen. De PO-Raad had ingezet op 4 procent loonsverhoging voor alle medewerkers, naar eigen zeggen het maximale dat er viel te bieden. De vakbonden gingen daar eerst na enig morren mee akkoord, maar zijn nu niet tevreden over de manier waarop het geld zou vrijkomen.

In het scenario van de PO-Raad gaan de lonen vanaf september met 2,5 procent omhoog en volgt in april volgend jaar de rest. De vakbonden willen gelijk een verhoging van 3 procent, nu het voortgezet onderwijs er volgend schooljaar ook ruim 3 procent bijkrijgt.

Lees verder

Reageer


Reacties

Er zijn nog geen reacties.